วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเริ่มต้นฝึกพลังจิตการเริ่มต้นฝึกพลังจิต  ( ในบทความนี้จะเป็นการนำหัวใจของการฝึก )
การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่สนใจ  และทราบรายละเอียดมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรสิ่งไหนที่เราต้องทำเป็นอันดับแรก 
การฝึกพลังในช่วงแรกนี้เราจะยังไม่แยกประเภทของความสามารถของพลังจิตกัน  แต่เราจะเริ่มในขั้นพื้นที่บานกันก่อน ซึ่งผมจะแบ่งการฝึกทั้งหมดเป็น  4  ขั้น  ตามรายละเอียด
ขั้นพื้นฐาน    -  เพื่อเตรียมความพร้อมของจิตในการควบคุมพลังในกายได้
ส่วน  1  ฝึกการจับพลังงาน และเคลื่อนย้ายพลังงาน 
         1.   ให้จับความรู้สึกที่ตรงกลางระหว่างคิ้ว 
·        เพื่อให้พลังงานรวมตัวเป็นจุดเดียว  ให้จับความรู้สึกที่ตรงกลางระหว่างคิ้ว 
·        แนะนำถ้าจับไม่ได้ให้ใช้นิ้วกดปลาย  ทำซ้ำ จนกว่าจะจำความรู้สึกได้ 
·        แนะนำให้ร่วมกำลังเพ่งไปที่ตรงจุดนั้นเพื่อให้เกิดความตึง 
·        แนะนำให้แยกความตึงเป็น  5  ระดับ
2.     ให้จับความรู้สึกที่ฝ้ามือและปลายนิ้ว 
·        เพื่อให้รู้สึกถึงพลังงานแต่ละส่วนของร่างกาย  ส่วนมากพลังงานจะไหล เข้าออกทางฝ่ามือ  (  ฝ้ามือเป็นจุดที่รับพลังงานส่วนรอง  )
ส่วนที่ฝึกการเปลี่ยนพลังงานให้เป็นความรู้สึก เช่น  ร้อน , เย็น
1.   ให้จับความรู้สึกที่มือเหมือนเดิม   แต่ให้นึกถึงเวลาเรานำมือไปใกล้ความร้อน  และให้จำความรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือไว้ 
·        นึกถึงความร้อน  และภาพของไฟที่อยู่ตรงหน้า  หรือให้นึกภาพว่ามีก้อนถ่านไฟแดง ๆ  ร้อน ๆ  มาวางที่ฝ่ามือ 
·        เมื่อเริ่มมีความรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือ  ให้ทำสลับกันทั้งข้าง  ซ้าย และขวา   ทำเช่นนี้ให้เกิดความชำนาญ